Repetities

Onderdeel Tijdstip
Drumband ma 19.00 uur
Orkest di 20.00 uur
Drumbandleerlingen wo 19.00 uur
Majorettes do 18:30 uur
Orkestleerlingen vr 15.30 uur

Contactgegevens

Fanfarecorps Excelsior Woerden
KVK-nummer: 40464480

Clubgebouw “De Speeldoos”:
3442AL Woerden
Singel 45a
tel.:0348-418770
secretariaat@excelsior-woerden.nl

2 leden van Excelsior onderscheiden met Rode Ruiter


Op vrijdag 21 Oktober 2022, op de Jubilarissen avond van Excelsior zijn vele Jubilarissen gehuldigd. De burgemeester, de heer Molkenboer en Nestor van het gemeenteraad, de heer van Assem waren er met een dubbel doel. De gebroeders Wisseloo, Andre en Dennis, zijn door de gemeenteraad van Woerden, ter gelegenheid van 650 jaar stadsrechten, toegekend aan mensen die zich inzetten voor de Woerdense samenleving onderscheiden met een Rode Ruiter.

Foto: JanPaul van Vliet

650 inwoners die gezocht zijn in groepen, verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, maatjes, taalbegeleiders, vrouwenbewegingen, vluchtelingen, en helpers, ondersteuners, sleutelaars, koren, brandweer, buren, begeleiders, mantelzorgers, fondsen, collectanten, musikanten, kerken, voedselbank, iftar, vertaler, patiëntvertegenwoordigers, programmakers feestmakers en vierders en ik zal er zeker een wel een paar vergeten zijn.

Al die vrijwilligers die het cement in onze samenleving zijn en samen Woerden maken, verdienen die waardering ten volle 100%.De gemeenteraad is daar onwijs trots op, en daarom zijn wij hier  om  André en Dennis de penning uit te reiken.  

De Rode Ruiter

Op het schilderij in het museum zien we Woerden omringt door water, de stellingen van de Spanjaarden en gevechten die gaande zijn.

We zien ook een rode ruiter op een wit paard. Wie is dat, wat doet die ruiter en waarom daar en waarom keert hij zijn rug naar de oorlog?  De rode ruiter is eigen, lijkt eigenwijs, ondernemend en doet het op zijn eigen wijze. Het paard is fier, de rode ruiter is Wijs (met Woerden). Deze rode ruiter vormt de rode draad in het ons feestjaar. Overal kun je de rode ruiter ontdekken. In welke vorm dan ook. De rode ruiter als synoniem voor het eigen en het wijze, het ondernemende en het (op eigen wijze) doen en staat natuurlijk voor Wijs met Woerden. De RODE RUITER staat afgebeeld op de penning die we zo gaan uitreiken

Maar niet zonder een waarom deze twee mannen dit verdienen:

Inderdaad kent het Oktoberfest, vroeger geheten het Blaaskapellenfestival  wel meerdere leden die hier erg betrokken bij zijn. Maar er zijn toch 2 leden die eruit springen. Naast hun leidende rol voor het Oktoberfest doen zij ook nog allerlei andere zaken voor Excelsior.

André en Dennis Wisseloo

Vader Kees was 50 jaar geleden een van de drijvende krachten achter het 1e Festival dat is ontstaan in het jaar dat Woerden 600 jaar stadsrechten had.  Zijn zonen Andre en Dennis zijn echt op gegroeid met dit thema en ieder jaar vanaf het voorjaar dan werden er in huize Wisseloo alweer plannen gesmeed hoe het komende  Festival vorm en inhoud diende te krijgen. Beiden werden ook lid bij Excelsior en hielpen jaarlijks mee met de voorbereidingen, op- en afbouw van het festival. Vele jaren werd dit gehouden in de hal van Touringcar bedrijf van Rooijen aan de Kuipersweg. Vanaf 2015 is na contacten met de organisatie van de Nacht van Woerden deze tent de locatie geworden. Langzaam maar zeker hebben zij beiden de regie en activiteiten overgenomen van Pa en zijn er verder mee gegaan om dit jaarlijks Festijn te blijven organiseren. 

Er kwam ook een duidelijke taakverdeling.

Andre,

 nam het  gehele op- en afbouw traject voor zijn rekening. Hij maakt jaarlijks een compleet Draaiboek wat er vanaf het eerste uur dat er gestart wordt gebeuren moet tot en met dat de tent weer geheel leeg is. De afgelopen jaren heeft hij vele uren gestoken in het ontwerpen en maken van allerlei attributen en onderdelen die nu in de tent gebruikt worden zoals de Bar, de kraam en het ophangssyteem van de verlichting boven het podium. Dit heeft inmiddels zijn nut en waarde meer dan bewezen. Ook wordt er gezorgd dat de electra goed geregeld is en de aanleg van afvoer en water goed functioneerd.

Dennis,

ging al vroeg met zijn Pa mee om sponsoren te vinden voor dit festival. Dit gebeurde nog ouderwets op de fiets langsgaan bij bedrijven om te vragen of er gesponsord kon worden.  Vele uren op de zaterdagen werden hieraan besteedt en ieder jaar werd er voor gezorgd dat er een aanzienlijk budget was om een mooie zaal te kunnen inrichten met een bijbehorend leuk programma. OP enig moment is Dennis deze klus geheel over gaan nemen.

Daarnaast zorgt Dennis ervoor dat er ook  voor vele ander zaken geregeld worden zoals de inkoop van de goederen die nodig zijn om dit festival te laten draaien. Er is verder een hele checklist gemaakt om ervoor te zorgen dat er niets vergeten wordt. Denk maar aan het regelen van zaken zoals   hekken, toiletwagen, vuilcontainers, EHBO, Beveiliging en noem maar op.  

.Zo was André jarenlang beheerder van het verenigingsgebouw, organiseert Dennis de jaarlijkse Bingo’s en zijn beiden ook nauw betrokken bij de organisatie van andere grote Excelsior evenementen.

Beiden zijn al zeer vele jaren actief en betrokken bij het goed organiseren en slagen van dit festijn. Dus zeker een moment om daar even bij stil te staan in dit Jubileumjaar,  650 jaar  Woerden en daarom voor jullie een welverdiende 

Rode Ruiter